Friday Jan 26, 2024

Laura Stašāne // Intervija. Jūsu ir daudz, tu neesi viena

Māksliniece un laikmetīgā teātra dramaturģe Laura Stašāne ir viena no 2020. gadā izveidotās dokumentālās izstādes un digitālās platformas "Lietisko pierādījumu muzejs" autorēm. Vardarbība ģimenē ir viņas darbu tēma jau vairāk nekā astoņus gadus. 2023. gada izskaņā nāca klajā Lauras līdzveidotais literatūras žurnāla "Punctum" un "Lietisko pierādījumu muzeja" dokumentālo stāstu un dzejas krājums "Neviens tev neticēs", kas aicina uz atklātu sarunu par šo bieži vien slēpto problēmu, kas Latvijā skar gandrīz katru trešo sievieti. 

Laura Stašāne daudzus gadus strādājusi arī kā mākslas producente, cenšoties atbalstīt jaunu mākslinieku idejas un sadarbību ar kopienām. "Lietisko pierādījumu muzejs" un "Neviens tev neticēs" ir mākslinieces pašas realizēta ideja, kas devusi iespēju daudzām sievietēm izstāstīt savu stāstu un tikt sadzirdētām. Podkāstā ar viņu sarunājas Santa Remere.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320