Friday Nov 29, 2019

Ļauns un labs dizains klimata pārmaiņām // Jeļena Solovjova

Šajā sērijā par to, kā no automašīnu izmešiem gatavota tinte, maksājumu kartes, kas novērtē iegātāto preču ietekmi uz dabu, un citi labā dizaina piemēri var palīdzēt cīņā pret klimata pārmaiņām.

https://www.satori.lv/article/launs-un-labs-dizains-klimata-parmainam

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013