Friday Nov 29, 2019

Lai dzīve būtu zaļa un skolotājiem alga // Sarmīte Kolāte

Mēs neesam iemācījušies domāt par cilvēku kā daļu no vides un dabas. Šajā sērijā par vides problēmām mūsdienās un nepieciešamajiem risinājumiem.

https://www.satori.lv/article/lai-dzive-butu-zala-un-skolotajiem-alga

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822