Friday Oct 20, 2023

Jana Kukaine // Intervija. Feminisms, kas nāk no ķermeņa

Mākslas zinātņu doktore, mākslas kritiķe, filozofe, kuratore un feminisma teoriju pētniece Jana Kukaine šogad aizstāvēja promocijas darbu par feministisko mākslu postsociālismā. Jana jau senāk rakstīja, ka feminisma laiks ne pasaulē, ne Latvijā nav homogēns – pastāv dažādi atskaites punkti, strāvojumi jeb tā sauktās "feministiskās intereses salas" un to arhipelāgi, no kuriem daži ir gluži neizpētīti, aptumšoti un necaurredzami, un pie šādiem mazzināmajiem apgabaliem pieder arī Latvijas māksla. Savā promocijas darbā viņa ir devusies ilgā izpētes ekspedīcijā uz šo teritoriju un par tajā pieredzēto – viscerālo, aptumšoto, ikdienišķo un afektīvo – podkāstā ar viņu sarunājas Santa Remere.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320