Tuesday Jan 08, 2019

#13 Egija Gailuma: “Mēģinām veicināt līdzjūtību.”

Juglas dzīvnieku aizsardzības grupas brīvprātīgā Egija Gailuma par to, kā palīdzēt dzīvniekiem, kas nonākuši patversmē.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All Rights Reserved

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013